Utvandringa frå Volda

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

Brev og Avisartiklar

Frå DalsfjordenOpprettet av Per Ole Reite on., september 24, 2014 21:16:12
Viktige kjelder, til djupare innsikt i historia, er brev og avisartiklar. Redaksjonen har no fått i hende ein del slike viktige tekstar. Takka vere velvilje frå folk til å låne ut slikt stoff så vil soga kunne virke endå meir levande. Har du noko liggande; gjer vel å ta kontakt med perolereite@voldautvandring.com

Nedanfor ser me ein avisartikkel som stod i Møre, oktober 1957, tilsendt av Johann Folkestad.