Utvandringa frå Volda

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

Jakob Ellingson

Frå DravlausbygdaOpprettet av Per Ole Reite ti., november 23, 2010 13:18:07

Eg byrjar denne bloggen med å vise eit postkort som er skrive av Jakob Ellingson Lillebø (1885-1908). Jakob var frå Ellinggarden, Lisjebøen, Dravlausbygda, Dalsfjorden

Postkortet er datert 17. mai 1907 og sendt til systera Anna Sofie Jakobine Lillebø. Slike dokument kan fortelje oss ein heil del. Er det fleire som har slike kort eller brev liggande?