Utvandringa frå Volda

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

Norskamerikaneren av Martin Ulvestad

Til USAOpprettet av Per Ole Reite to., april 02, 2015 09:22:15

Martin Ulvestad si siste bok kom ut i Seattle i 1930. Dette er ei samling med historier om nybyggartilhøva for nordmenn i USA. Men her er også eit kapittel om norske settlementer i i Canada. Elles inneheld sogeboka mellom anna vikingesaga, statistikk og biografiske opplysingar

"Stor Arv det er for Mannen av godt folk vara fødd" står det på bokomslaget. Ulvestad la ned eit stort arbeid med å kartlegge det norske folket i Amerika. For arbeidet sitt fekk han St. Olavs Orden. Forfattaren er nok ein av dei største personlegdomar som Volda har fostra, men dessverre alt for lite akta. Det er på tide å lyfte han opp og gje han meir fortent merksemd. For arbeidet som var lagt ned hadde Ulvestad lite igjen. I føreordet til boka avsluttar han: "Verst er dog det, at jeg nu er udslidt, hvorfor jeg ikke er istand til at klare verken de økonomiske Vanskeligheder eller noget andet." Meir om Martin Ulvestad i tidlegare innlegg på bloggen.